CATÀLEG PROMOCIONAL COMERCIAL TAIWAN

PERSONA DE CONTACTE

En cas de dubte, podeu adreçar-vos a:

Maria Pla
mariapla@gencat.cat

Anamaria Trifu
atrifu@gencat.cat

En l'actual context internacional, PRODECA en coordinació amb l'antena Prodeca a Taiwan, ha iniciat una ronda de contactes  amb compradors potencials  en aquest mercat  per a establir un circuit d'oferta de productes i possibilitat de reunions virtuals amb les empreses catalanes del sector agroalimentari i els compradors. 

Amb l'objectiu de facilitar que la informació arribi al major nombre de retails i compradors potencials de Taiwan, es proposa elaborar un catàleg  de productes agroalimentaris catalans que serveixi com a eina de promoció comercial al mercat de destí.

 

A QUI VA ADREÇAT

S'hi poden inscriure empreses catalanes productores i elaboradores dels següents aliments i begudes que tinguin capacitat exportadora i compleixin els següents requisits:

Aspectes generals que es valoraran:

 • Empreses amb capacitat exportadora
 • Producte de qualitat amb alt valor afegit
 • Packaging gourmet/innovador
 • Amb certificació (si el producte/mercat ho requereix);

 

SECTORS

 • FINE FOOD
 • CARNI
 • PEIX
 • VINS I ESCUMOSOS
 • LICOR I DESTIL·LATS

 

ORGANITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ

Les empreses catalanes que compleixin els requisits anteriors i estiguin interessades, podran:

 1. Realitzar la inscripció per participar en la selecció d'empreses que apareixeran al catàleg.
 2. Caldrà que les empreses catalanes enviïn un formulari completat que Prodeca els facilitarà, amb dades pel catàleg i dades generals (no publicables al catàleg).
 3. La selecció no es farà per ordre d'inscripció, sinó per adequació de tendències de consum al mercat de Taiwan que puguin generar més oportunitat comercial, donat que hi ha un topall d'empreses per aparèixer al catàleg per cada categoria de producte.
 4. L'antena de Prodeca a destí presentarà el catàleg als potencials compradors. Un cop confirmat l'interès per part d'algun dels compradors per alguna empresa, Prodeca i l'antena Prodeca, gestionaran el contacte per a que es pugui celebrar la reunió virtual. En cas que sigui necessari l'empresa catalana haurà d'enviar les mostres (al seu càrrec) tal com li sol·liciti el comprador.

NOTA: aparèixer al catàleg promocional no garanteix reunions, donat que depèn de l'interès per part dels compradors. 

 

COST DE PARTICIPACIÓ

La participació en el catàleg, així com la coordinació i acompanyament de les possibles reunions no suposarà cap cost per les empreses catalanes participants

 

INSCRIPCIONS I TERMINIS

Les empreses interessades en participar en el catàleg promocional  hauran d'omplir el full d'inscripció  abans del dia 28 de setembre de 2022.

Un cop realitzada la inscripció, les empreses inscrites rebran una fitxa amb tota la informació requerida per aparèixer al catàleg  (descripció de l'empresa i producte) logo i fotografies. Es farà una selecció i una vegada validat que compleix tots els requisits se li confirmarà la seva aparició al catàleg. 

 

INSCRIPCIon obertes