BARÒMETRE D'EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES DE CATALUNYA

PERSONA DE CONTACTE

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta actuació, us podeu adreçar a:

Marc Oliveras
marc.oliveras@gencat.cat

Eva Castro
evacastro@gencat.cat

Vol formar part del panell d'empreses del Baròmetre d'exportacions agroalimentàries de Catalunya?

Ens ajudarà a obtenir dades sobre la tendència i evolució de les exportacions agroalimentàries catalanes i els seus reptes des del punt de vista de les empreses per tal de donar solucions més ajustades al sector.

Si s'hi inscriu com a empresa participant, tindrà accés gratuït, exclusiu i directe a una plataforma en línia on trobarà dades ampliades del Baròmetre enfocades al seu sector.

 

QUÈ ÉS EL BARÒMETRE D'EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES?

Es tracta de la compilació de dades de caràcter trimestral a través d'un qüestionari dirigit a les empreses del panell. Ens permet comptar amb informació de primera mà sobre la situació de les empreses alimentàries catalanes exportadores, conèixer l'evolució de la seva activitat, perspectives de futur, percepcions i principals necessitats. 

També és un canal per a que pugui transmetre les seves inquietuds i perspectives en l'àmbit de les exportacions.

 

QUÈ COMPORTA FORMAR PART DEL PANELL D'EMPRESES DEL BARÒMETRE?

Omplir un formulari d'inscripció. No li durà més de 3 minuts!

Omplir un qüestionari de 6 preguntes fixes i tancades sobre les exportacions dels productes de la seva empresa i 5 preguntes obertes sobre l'impacte de situacions del moment (per exemple, pujada preus de l'energia, impacte de la inflació, conflicte bèl·lic a Ucraïna, exportacions a països amb nous tractats comercials).

Rebrà el qüestionari 4 vegades l'any (periodicitat trimestral).

 

RESPOSTES TOTALMENT ANÒNIMES

Les respostes que ens doni com a empresa son TOTALMENT ANÒNIMES.

En l'informe trimestral que es farà públic es parlarà d'empreses agrupades per sectors. En cap cas, es parlarà d'empreses de forma individual.

Les seves respostes no seran emprades individualment i seran tractades de manera absolutament confidencial.

 

QUINS BENEFICIS APORTA SER EMPRESA DEL PANELL DEL BARÒMETRE?

La inscripció com a empresa participant al panell suposa tenir accés gratuït i directe a una plataforma en línia on trobarà dades ampliades del Baròmetre

Son dades sectorials a les quals només podran tenir accés les empreses inscrites al panell del Baròmetre.

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Pot inscriure la seva empresa al panell del Baròmetre d'exportacions agroalimentàries de Catalunya fins el 28 d'octubre de 2022.

 

VOL QUE LA SEVA EMPRESA FORMI PART DEL PANELL DEL BARÒMETRE?

Ompli aquest formulari. No li durà més de 3 minuts! 


INSCRIPCIONS OBERTES