16.04.21

Entrevista a Amit Lohani (FIFI): "El mercat de l'Índia és una oportunitat per als exportadors de fruita catalans"

El passat 12 d'abril, Prodeca, per encàrrec de l'associació Afrucat i en col·laboració d'Acció, va iniciar una ronda de reunions B2B entre empreses del sector fructícola català i distribuïdors i responsables de grans superfícies de l’Índia. Durant aquestes trobades de negoci, organitzades telemàticament, els empresaris catalans han tingutl l'oportunitat de presentar els seus productes i el potencial del sector agroalimentari català. Amb aquesta actuació, està previst que es realitzin prop de 40 reunions bilaterals entre productors catalans i importadors indis. 

Per donar a conèixer les característiques del mercat agroalimentari indi i acostar als productors catalans de fruita les oportunitats que suposa, el passat 15 d'abril les empreses participants a l'actuació de Prodeca van poder assistir a una xerrada a càrrec de Amit Lohani, fundador i director de FIFI, Forum of Indian Food Importers. 

 • Sr. Lohati, quin és el perfil de la seva associació? Com pot ajudar FIFI a la internacionalització de les empreses agroalimentàries?

El Forum of Indian Food Importers (FIFI) és una entitat no governamental i sense ànim de lucre que treballa principalment per millorar el negoci d'aliments i begudes a l'Índia, mitjançant sobretot a través d'actuacions divulgatives. Des de la seva fundació, el 2009, FIFI lidera una estratègia centrada en posar de manifest la perspectiva de la indústria agroalimentària en diversos fronts. L’associació fomenta un intercanvi significatiu d’informació i coneixement entre els seus membres, i els enllaça regularment amb òrgans governamentals, cambres, associacions industrials, organitzacions, grups d’interès públic, grups de reflexió, mitjans de comunicació,...

 • Parlem, doncs, del mercat de fruites: quines són les característiques d'aquest segment a l’Índia?

Si hem de definir el mercat de fruites fresques a l'Índia ho podríem fer a través de, per exemple, producció elevada, estacionalitat, limitació de les eines de la cadena de subministrament, demanda creixent, valor afegit limitat o importacions fora de temporada.

 • Quines són les fruites més valorades i consumides?

Les fruites fresques són productes bàsics per tal de mantenir una dieta saludable i s’orienten cap a les tendències de consum: mango, plàtan, magrana, prèssec, raïm i pomes són algunes dels fruits que dominen la cistella de fruites de l’Índia. En aquest sentit, algunes de les fruites de l'Índia han guanyat força també a nivell internacional, com el raïm, que ja podem veure a les prestatgeries minoristes a la Unió Europea i el Regne Unit.

Curiosament, estem veient una tendència a causa del bloqueig econòmic arran de la pandèmia de consum local en aquelles fruites índies primerenques que anteriorment s'exportaven a l'estranger. Algunes marques, de fet, han agilitzat la seva estratègia d'entrada al mercat nacional d'aquests productes.

 • Quines són les necessitats de producció de fruita que té l'Índia?

L’Índia té una escletxa pel que fa al subministrament de moltes fruites de temporada, com el de les pomes abans mencionades. La majoria de les pomes es produeixen als turons, pel que les regions occidentals i meridionals del país hi tenien accés limitat. Amb la disponibilitat de productes internacionals, les tendències de consum han evolucionat dràsticament. En els darrers anys, l'Índia va importar pomes valorades en uns 250 milions de dòlars, amb els Estats Units i Xile com a proveïdors clau. Les cireres i de baies també s'han anat consolidant com una tendència de consum, amb un creixement rellevant tot i partir d'una punt d'inici molt petit.

 • I el consumidor indi, què valora més?

Diverses enquestes indiquen que els indis han estat consumint menys de la quantitat diària recomanada de fruita fresca, tot i que els patrons de consum estan evolucionant, atribuïble a la pandèmia. De fet, en un moment en què els determinants socials de la salut estan canviant, amb el sector de la fruita encapçala les noves dinàmiques de consum. Ara bé, les decisions de compra depenen de diversos factors com l'estat socioeconòmic, l'educació, la inseguretat alimentària, la geografia i l'accés.

 • Parlem d’un mercat de més de 1.000 milions de consumidors: hi ha diferències per regió?

L'Índia té una repartiment equitatiu pel que fa a la producció de fruita, que està fortament marcada pels hàbits alimentaris regionals. No obstant això, amb la disponibilitat d'altres productes, l'Índia ha mostrat canvis de consum, com els consumidors del sud de l'Índia que abans tenien accés limitat a pomes fresques i ara hi tenen accés durant tot l'any. Avui en dia, els principals importadors tenen presència a l'Índia i poden obtenir una penetració del mercat regional en funció de la temporada i la demanda.

 • Com qualificaríeu el mercat indi per a empreses de fora del país que vulguin vendre-hi? Creieu que és un mercat accessible per a empreses estrangeres?

Les xifres comercials demostren clarament aquesta bretxa oferta-demanda que comentàvem abans, que no es basava només en la baixa producció, sinó factors com l’estacionalitat, la geografia o les tendències internacionals també hi juguen un paper crucial. Dins del sector agroalimentari, les exportacions de l’Índia són més diverses que les importacions i les fruites fresques no són una excepció. L’Índia és un mercat que creix ràpidament per a fruites fresques de diferents països, però continua sent un mercat difícil de circumnavegar amb aranzels elevats, un entorn normatiu en evolució i la competència d’altres proveïdors de països juntament amb la producció nacional.
 
Tot i això, l’Índia és un mercat potencialment divers, que pot ser un comprador avantatjós per als proveïdors si s’acosten al mercat de la manera correcta. Els compradors indis solen intentar associar-se amb marques o empreses que estiguin disposades a comprometre’s amb la història de l’Índia, créixer amb els seus socis, consolidar la relació, complir els requisits regulatoris de l’Índia i evolucionar amb les perspectives comercials canviants.

 • Què haurien de tenir en compte les empreses estrangeres a l’hora d’importar a l’Índia? Hi ha requisits específics per a les empreses del sector de la fruita que hagin de tenir en compte abans de l'exportació?

Cal que qualsevol empresa determini primer si la seva gamma de productes té accés l mercat a l’Índia. Tinguem en compte que el sector de la fruita fresca està subjecte a la regulació de quarantenes hortofructícoles. Sempre és recomanable col·laborar amb l’oficina comercial del país, ja que podran actualitzar la normativa actual als possibles proveïdors. Els aranzels d’importació de productes frescos poden variar entre el 0 i el 100% i a la vegada alguns productes poden comptar amb impostos específics. 
 
Un cop una empresa sigui conscient dels requisits regulatoris i de l'estructura tarifaria, haurien de considerar la possibilitat de trobar un soci comercial fiable al país que tingui la capacitat d'obtenir la penetració al mercat indi. A més, és recomanable assegurar els terminis de pagament fins que s’estableixi una bona relació laboral.

 • Els estudis mostren un augment del consum de fruita a l'Índia durant els propers cinc anys. Comportarà, doncs, també un augment de les importacions? 

Sí, es preveu que la demanda creixi gràcies al canvi d’estil de vida, disponibilitat estacional, llars amb ingressos dobles, urbanització ràpida, digitalització, consum conscient, la prima de productes internacionals i la major part de la importació atribuïda a beneficis per a la salut. Es preveu que aquestes tendències canviants condueixin tant en l’augment de la producció a l’Índia com a l’arribada de mercaderies internacionals. Tanmateix, aquestes estimacions es fan mantenint constants altres factors, com la reactivació del flux de comerç internacional, la frenada de la pandèmia mundial, les recuperacions econòmiques i altres.

 • Quines fruites creieu que tindran més demanda en aquest futur immediat?

Actualment, es veu més demanda de superaliments o aquells que tenen atribuïda un factor de salut addicional. Els nabius, els fruits vermells o les cireres semblen ser els fruits de la nova era amb una demanda més gran, mentre que les pomes, el plàtan, el préssec, les peres, el raïm i altres es mantindran com una constant a la cistella de fruites.

 • Per últim, com creieu que l’empresa catalana pot aprofitar aquest context per tenir un paper rellevant en el mercat indi?

Sí, el mercat de l'Índia és una oportunitat per als exportadors catalans. El país té fam de fruita, també per les que es produeixen a Catalunya com el préssec, la nectarina, la pera i les pomes. Les empreses catalanes haurien de centrar-se més en la col·locació de productes i marques. Els esforços poden incloure la participació en fires comercials com AAHAR, la interacció amb un influencer local o el mapa del turisme agrícola amb l'Índia. Els productes que augmenten la immunitat, com ara les fruites fresques, són una de les principals prioritats de compra per als consumidors indis, i les empreses índies tradueixen el mateix en la seva nova decisió de compra.

Sens dubte, aquest és un moment oportú perquè les empreses nacionals i internacionals puguin veure l’oportunitat i benefici que suposa l’Índia, tot assegurant que els consumidors indis tinguin accés a productes de qualitat del món.

Comparteix aquesta notícia