06.08.21

Màrqueting per a arribar als Muslim millennial

El 60% de la població musulmana global té una mitjana d’edat per sota dels 30 anys. El 2030, el 29% de la població jove mundial (d’entre 15 i 29 anys) serà musulmana. Evidentment, aquests percentatges varien en funció del país, però el que és indiscutible és el pes significatiu i creixent dels joves entre aquest segment de població. Així, els millennial musulmans representen un poderós potencial de consum.

En el cas d’Europa, la mitjana d’edat de la població musulmana (més de 26 milions de persones, un 5% de la població total) és de 30 anys: 13 anys menys que la mitjana d’edat de la resta de la població europea (segons dades de l’informe de 2016 del Pew Research Center).

L’experta en màrqueting adreçat al món musulmà Shelina Janmohamed, en el seu llibre 'Generation M: young Muslims changing the world’ fa un estudi d’aquest grup descrivint-los com un segment dinàmic, urbà, emprenedor, natiu digital, pro-consum, innovador, inquiet per conèixer coses noves, més hedonista que les generacions anteriors i que cerca estatus a través de les seves pautes de consum, però sense renunciar a la seva identitat ni als valors musulmans en el seu estil de vida.

Així, tot i la seva heterogeneïtat, aquests diferents elements creen un cert perfil transversal a tenir en compte en les estratègies de màrqueting adreçades a aquest segment. Tot i això, és important ser conscient que no hi ha un únic discurs, una única estratègia comunicativa per adreçar-se a tot aquest segment de consum. Les marques han de tenir en compte més elements a l’hora de dirigir-se a aquests consumidors, segmentant factors com la nacionalitat, el perfil cultural, el gènere, el perfil socioeconòmic o el fet urbà. Ser musulmà, o millennial musulmà, no és suficient per definir la narrativa de la comunicació.

En aquesta aproximació, és aconsellable per a les marques occidentals projectar en un primer moment la seva estratègia i adaptació al consumidor muslim millennial occidental. Aquest és sovint més receptiu a productes més innovadors, i constitueixen un híbrid ideal per a testar els productes i l’estratègia de comunicació adreçada al consumidor musulmà. Igualment, permet a l’empresa ‘posar a prova’ la idoneïtat de la seva estratègia de forma ‘progressiva’.

Dintre del concepte millennials musulmans hi ha un segment especialment interessant per a les marques europees, ja que és sensible a l’èxit com a valor central: èxit laboral, material, familiar, de millora personal i col·lectiva. Aquests consumidors es caracteritzen per la seva propensió a cercar i provar nous productes que els permetin millorar el seu estatus, però que siguin coherents amb la seva identitat musulmana. Aquest segment, que representa més d’una tercera part dels millennials musulmans segons diversos estudis realitzats, busca en les marques una història i una narrativa que transmeti clarament aquest doble valor de millora material i respecte identitari. Així, elements com el glamur, la bellesa, la innovació o el luxe resulten atractius. Molt sovint les marques que s’hi adrecen utilitzen en la seves estratègies de comunicació canals digitals com Instagram, xarxes socials Muslim friendly, influencers, canals especialitzats... així com e-celebrities. El sector econòmic digital Muslim friendly està vivint en l’àmbit global un creixement exponencial els darrers anys com a conseqüència de la gran demanda dels millenials, i fins i tot de la població musulmana més jove.

Un darrer factor que cada cop és més recurrent en les estratègies de màrqueting adreçades a aquest segment millennial és l’humor. Un sentit de l’humor respectuós, optimista i intel·ligent és un dels trets creixentment característics de les campanyes de màrqueting adreçades als millenials musulmans.

Sense cap mena de dubtes, la creixent capacitat adquisitiva i sofisticació de la demanda dels millenials musulmans espera una adaptació més gran de les estratègies de màrqueting de les marques que vulguin arribar a aquest segment de consum global. Així, l’islamic marketing, i fins i tot l’islamic branding emergeixen com serveis cada cop més demandats per la marques que volen internacionalitzar-se i ser globals.

Javier Albarracin
Barcelona Halal Services

Comparteix aquesta notícia