Segueix l'actualitat del comerç internacional i del sector agroalimentari amb continguts de referència i d’elaboració pròpia.

Actualitat

16.08.18

La superfície d'agricultura ecològica a Espanya

La superfície d'agricultura ecològica a Espanya es va situar en 2,24 milions d'hectàrees el 2018, fet que suposa un increment del 8% respecte de l'any anterior. Aquest creixement va ser dos punts inferior al creixement de la superfície catalana durant l'any passat.