Segueix l'actualitat del comerç internacional i del sector agroalimentari amb continguts de referència i d’elaboració pròpia.

Actualitat

23.11.20

Tendències del consumidor musulmà a Europa

En els darrers anys la identitat (cultural i religiosa) està emergent com un factor important en determinades decisions de consum. En aquesta tendència cal contextualitzar el gran desenvolupament del segment Muslim friendly, tant a Europa com a nivell global.

17.11.20

Els aranzels del govern Trump han tingut un impacte de 50 milions per a les exportacions agroalimentàries catalanes

L’aplicació dels nous aranzels del govern Trump als productes agroalimentaris europeus ha tingut un cost per als aliments i begudes catalanes de 50 milions d’euros, segons dades de Prodeca. Els sectors més afectats en aquests deu primers mesos d’aranzels han estat el del vi, l’oli i el porcí i el conjunt de les exportacions agroalimentàries catalanes als Estats Units han disminuït un 16,24%.