FIRA MERCAT DE MERCATS 2021

INSCRIPCIONS OBERTES. INSCRIU-T'HI!

PERSONA DE CONTACTE

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Angie Romero
mromeroru@bcn.cat
680 458 869

Kaká Gouvea
kgouvea@vanvanmarket.com
635 045 997

Comparteix aquesta informació

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de Prodeca, promou la participació d'empreses a la Fira Mercat de Mercats del 22 al 24 d'octubre 2021.

 

DADES DE L'ESDEVENIMENT

L'edició 2021 de Mercat de Mercats tindrà lloc a la Plaça de les Glòries els dies 22, 23 i 24 d’octubre. L’objectiu del projecte és difondre els valors dels mercats de Barcelona característics de la Mediterrània com a motor del desenvolupament urbà i de cohesió social, i promoure el producte de proximitat del territori.

La idea principal de l’esdeveniment és que la ciutadania entengui el mercat com a proveïdor del producte fresc de qualitat, sostenible (proximitat), vinculat a l’alimentació saludable i a la dieta mediterrània, i posar en valor els productors catalans i l’elaboració del producte artesà del país. I també que als mercats podran ser atesos per professionals experts en aquests productes, espai de trobada i centralitat urbana i de transmissió de la cultura culinària.

Horaris firals

 • 22 d’octubre de 11h – 22h
 • 23 d’octubre de 11h – 22h
 • 24 d’octubre de 11h – 21h

Previsió de visitants

 • Més de 50.000 visitants

 

ELS ESPAIS DE MERCAT DE MERCATS

Hi haurà, com és tradicional en l'esdeveniment una divisió dels espais segons la tipologia de venedor i ús de l'espai. 

 • Parades de Mercat (alimentari i no alimentari)
 • Restaurants
 • Zones de picnic
 • Barres de begudes
 • Espai Productes de Proximitat i Qualitat
 • Patrocinadors i col·laboradors
 • Espai Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Zona d’activitats

 • Aula de Mercat
 • Escenari Musical
 • Hort Urbà
 • Espai familiar

L’organització s’encarregarà tant de la instal·lació de les diferents carpes, com de proveir als diferents participants d’aquells elements de suport, que estiguin inclosos dins de les propostes de participació.

 

ESPAI DE PRODUCTES DE PROXIMITAT I QUALITAT

En aquest espai, els comerciants podran vendre als seus estands els productes. També es permetrà la venda de degustacions sempre que aquestes siguin fredes. En tot cas, la venda i exposició del producte fresc (que no sigui per a degustació) haurà de suposar com a mínim el 50% del total de l’oferta a l’estand. No es permetrà la instal·lació a l’estand de microones, planxes, cuines, fogons o foc de cap tipus.

El preu del producte que venguin serà el que decideixi lliurement cada comerciant i el benefici obtingut per a aquesta venda serà íntegre pel comerciant. No es permetrà la venda ni degustació de cap tipus de refresc, aigua ni beguda alcohòlica des de l’estand. 

No es permetrà la venda ni degustació de cap tipus de refresc, aigua ni beguda alcohòlica des de l’estand.

 

COM PARTICIPAR

La gestió logística de l’esdeveniment és a càrrec de l’empresa Gastronòmada. La sol·licitud d'estand s'haurà de fer directament a ells i no a través de Prodeca.

Les persones físiques o jurídiques interessades en disposar d’un estand a la Fira per a l’exposició dels seus productes (expositors) hauran de presentar a l'ORGANITZACIÓ MERCAT DE MERCATS, abans del proper dia 30 DE SETEMBRE de 2021, (escanejat a les dues adreces següents mromeroru@bcn.cat i kgouvea@vanvanmarket.com) la següent documentació:

 • La SOL·LICITUD DE RESERVA ESTAND “Productors i Artesans de Catalunya” i l’apartat de CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I FUNCIONAMENT signat conforme s’accepten les condicions de participació a l’edició de la Fira Mercat de Mercats 2021.

 • Comprovant d’haver fet l’ingrés que hauran d’efectuar els sol·licitants que hagin estat declarats expositors. Aquests abonaran els serveis contractats en favor de l'ORGANITZACIÓ mitjançant transferència bancària al número de compte ES25 3025 0001 1114 3356 5910 Banc Caixa d’Enginyers, a nom de Gastronòmada SL, abans del 30 de Setembre de 2021 inclòs. Si per aquesta data l’ingrés no s’ha fet efectiu, l’adjudicatari perdrà la condició d’expositor a tots els efectes.

 

PREU I CONDICIONS DE PAGAMENT

Els comerciants participants a l’espai de “Productors i Artesans de Catalunya” hauran de pagar, per estand,  400€ nets en concepte de garantia i 1000€ (+21% d’IVA) per despeses de gestió. Un cop acabada la Fira es tornarà l’import corresponent a la garantia, a cada participant. En cap cas es tornarà l’import corresponent a la despesa de gestió. En cas de que algun comerciant es doni de baixa i no ho avisi amb un termini de 15 dies d’antelació, o no assisteixi, no se li retornarà l’import de la garantia ni el de les despeses de gestió.

 

TIPOLOGIA D'ESTANDS

 • L'ORGANITZACIÓ posarà estands a disposició dels participants a la Fira. Els estands seran de 2,5m * 2,5m, coberts, muntats dins de carpes.

 • L’estand estàndard de la zona de les “Productors i Artesans de Catalunya” contempla els metres quadrats, tarima, retolació estàndard, il·luminació, connexió elèctrica (2 endolls de 1500W), un moble prestatgeria (86x30x160cm), un moble de fulletons (51x42x80cm) i un mostrador bàsic (200x90x80cm). En cas que no es vulgui algun del mobiliari bàsic que ofereix la ORGANITZACIÓ no es descomptarà del cost de l’estand. Tots aquells elements extres de mobiliari que es desitgin s’hauran de contractar directament amb la ORGANITZACIÓ. Es permetrà que els comerciants portin el seu mobiliari: neveres, estands, pesadores, ... sempre que no siguin maquinàries ni elements per cuinar ni escalfar.

 • Amb la contractació de l’estand s’inclou la connexió elèctrica de 1500 watts. Si un participant ha de fer treballs elèctrics complementaris en el esmenat sistema és imprescindible que ho comuniqui a la ORGANITZACIÓ, abans d’executar qualsevol acció d’aquest tipus, i n’obtingui la seva autorització. Tots els watts contractats extres es pagaran a banda segons les tarifes presentades.

 • Tots els estands són proveïts per l'ORGANITZACIÓ i segueixen la mateixa estructura i estètica, no poden ser de construcció pròpia.

 

EQUIPAMENT DE L'ESTAND

 • L’estand (de 2,5 x 2,5m) contindrà com a mobiliari bàsic:
 • 1 Mostrador amb clau: 200x80x90cm
 • 1 Prestatgeria: 86 x 30 x 160cm
 • 1 Cadira

*En cas de renuncia a qualsevol d’aquests articles, s’ha de notificar a l’ORGANITZACIÓ.

 

NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DE LA FIRA

 • Cada expositor s’haurà de fer càrrec diàriament del tancament i obertura del seu estand. En cap cas serà a càrrec de l'ORGANITZACIÓ.

 • Els expositors que hauran d’autogestionar la venda dels seus productes, cobrament...

 • La sonorització ambiental de la Fira anirà a càrrec de l'ORGANITZACIÓ. No es permetrà als expositors cap tipus de propaganda acústica des del seu estand.

 • La posició de cadascun dels estands s’establirà prèviament. L’ORGANITZACIÓ es reserva el dret de canviar la situació de l’estand de qualsevol expositor, si se’n produeix la necessitat.

 • Es respectaran els passadissos creats per tal que els visitants puguin passejar per la Fira i no generar conflictes de mobilitat.

 • L’exposició dels productes quedarà limitada, única i exclusivament a l’interior de l’estand; sota cap concepte es permetrà la circulació de reclams publicitaris en tot l’espai Firal.

 • L’ORGANITZACIÓ no es responsabilitza ni exercirà, en cap cas, com a intermediari ni com a entitat gestora, respecte dels productes que els expositors ofereixin als visitants de la Fira sota qualsevol modalitat.

 • L’ORGANITZACIÓ no assumirà el risc en què puguin córrer les persones dependents dels expositors, així com les seves instal·lacions i mercaderies.

 • L’ORGANITZACIÓ tindrà contractat un servei de vigilància nocturna. No obstant això, declina tota responsabilitat per danys que pugin ocasionar-se a les instal·lacions i els objectes i productes exposats, tant pel que fa al seu deteriorament com pel que fa a robatori d’objectes.

 • La pòlissa d’assegurança contractada per l’ORGANITZACIÓ és de responsabilitat civil per accidents i danys a tercers, pel que no cobreix robatori, incendi i/o espoliació del contingut de l’estand, que en qualsevol cas ha d’assegurar el propi expositor, patrocinador o col·laborador si escau.

 • Si la Fira no es pogués dur a terme per causes de força major no imputables a l’ORGANITZACIÓ, aquesta tindrà dret a retenir un 50% de la quantitat pagada pels expositors com a indemnització per les despeses produïdes.

Inscripcions obertes fins el 30 de setembre INSCRIU-T'HI Afegeix la data al teu calendari

Selector de mètode de pagament
Comprovant de pagament
Les places estan cobertes. Inscrivin-te passes a formar part de la llista d'espera