Costos logístics en el transport marítim. Estalvi de costos

En moltes ocasions realitzem inversions per millorar un cèntim els costos de producció d’un determinat producte, però després tirem quantitats importants de diners en el procés de logística del transport.

Quan estem parlant de costos en la cadena de subministrament del transport en operacions internacional, hauríem de pensar en tres variables.

Qui assumeix el cost?

La primera variable és si el cost en qüestió l'hem d'assumir nosaltres, la nostra empresa. En aquest sentit, els Incoterms 2020 són els que marquem la diferència. Hauríem de conèixer quins costos ha d’assumir el venedor, exportador si venem en un determinat Incoterm i quins costos ha d’assumir el comprador o l’importador.

Posem un exemple: nosaltres fem una venda a una empresa argentina d’un contenidor de 20’ amb l'Incoterm 2020 FCA terminal de contenidors del port de Barcelona. En el port de Barcelona hi ha un cost que és el THC O (Terminal Hadling charge Origin). La qüestió és si nosaltres venedors, hem d'assumir aquest cost dins l’incoterm FCA Terminal de contenidors del port de Barcelona?

Port de Barcelona

 

La resposta és no, ja que el cost per part del venedor acaba en la terminal de contenidors i el THC és un cost posterior, concretament el moviment de la mercaderia (contenidor) de la terminal al Vaixell.

En les factures de serveis que ens fan els transitaris. 

Qui cobra el cost?

La segona variable a reflexionar, és qui n'ha de cobrar aquest cost, el transitari, el consignatari, la naviliera, la terminal (estibadors)? Qui genera el cost? Hi ha re facturacions? Hauríem de tenir resposta a totes aquestes preguntes. Per poder treure l’entrellat de tot plegat podeu consultar la infografia següent.

És molt interessant conèixer el punt on s’origina el cost i les facturacions i re facturacions d’aquests costos entre la cadena de subministrament fins a arribar al client final.

Com podeu veure en la infografia, el THC és un cost de la terminal de contenidors (estibadors). La terminal factura aquest servei al consignatari (representant de la naviliera en un port). El consignatari factura els THC al transitari, i aquest factura el THC al client final que pot ser un importador o exportador, depenent de l'Incoterm i de si és una sortida o entrada de mercaderia al port.

El T3 és una taxa que cobra l’autoritat portuària (és una taxa marcada per l'Estat) i que cobra al consignatari (naviliera), aquest passa el cost al transitari i aquest últim el cobra a l'importador o l'exportador. I així podríem anar visualitzant tots els costos que surten en la infografia.

En les factures de serveis que ens fan els transitaris la majoria dels conceptes que hem vist, estan reflectits. La pregunta és: Hem de pagar tots aquests costos nosaltres?

Coneixem el cost del THC?

La tercera variable a reflexionar és si coneixem el cost dels THC? Què ens cobren en la factura del Transitari per un THC?

En aquest cas concret la terminal té unes tarifes màximes que cobra als seus clients, els consignataris. Les navilieres, sobretot si són grans i mouen molt volum, obtenen importants descomptes d’aquestes tarifes. Aquestes tarifes màximes estan publicades en el port de Barcelona. Les podeu consultar en aquest enllaç.

Que passaria si en les vostres factures, el cost dels THC, fossin superiors a les tarifes màximes? Doncs que algú estaria incorporant marge sobre serveis que no presta.

Podríem fer el mateix exercici amb totes les variables, que és un T3? Qui ens cobra el T3? Quin és el preu oficial del T3? En les factures que ens arriben d’aquests serveis l'import és correcte? I podem seguir amb l’ ISPS, Ocupacions, demores, VGM, etc.

Segurament podríem seguir qüestionant moltes altres variables que incideixen en el cost.

La ruta triada pel transport, és la millor? El temps, la durada del transport és el més adient? Hi ha altres opcions? Hi ha altres alternatives de transport?

Coneixes la pèrdua de competitivitat i l’increment de costos que pots sofrir per la utilització de B/L House i no Màsters en certes operacions de transport marítim de contenidors?

Al final és el coneixement i l’experiència les variables que seran decisives per la reducció de costos en el transport internacional.