La nova normativa europea sobre l'IVA (2ªpart)

Aquest article és el seguiment de l’article del mes passat, on s’analitzava l’entra en vigor la nova normativa sobre l’IVA (1 de juliol 2021), concretament afecta les vendes a distància entre diferents països de la UE i també a les importacions de productes B2C de menys de 22€. 

Aquesta reforma de la directiva de la UE té com a objectiu reduir el frau que es produeix en la recaptació de l'IVA que s’estima que és de 50.000 milions d’euros anuals, i també seguir treballant per reduir el blanqueig de capitals.

En l’article del mes passat analitzàvem el primer aspecte de la reforma que implica a les vendes a distància (mitjançant web, catàleg, etc.) d’una empresa situada en un Estat membre de la UE a un particular situat en un altre Estat membre de la Unió Europea, i que es tracta d’una venda B2C.

En aquest article analitzarem la segona part de la reforma de la normativa consistent en la supressió de l’exempció d’IVA per aquells productes importats de tercers països d’empreses de fora de la UE per consumidors de la UE i de valors inferiors a 22€ B2C.

Antecedents previs

Fins a l'1 de juliol del 2021 les importacions realitzades (vendes a distància B2C) de productes de valors de menys de 22 € eren exemptes d’IVA. Quan parlem de vendes a distància ens referim bàsicament a l'ecommerce a les compres fetes mitjançant un marketplace.

Per les compres o importacions de menys de 22€ hi havia exempció d’IVA, per les compres o importacions realitzades amb un valor d’entre 22€ i 150€ s’havia de declarar i pagar l’IVA i per les importacions realitzades de més de 150€ s’havia de fer un despatx de duanes i declarar i pagar l’aranzel i l’IVA.

Cal fer notar que a la Unió Europea hi ha més de 150 milions de paquets anuals amb valors inferiors a 150€. És evident que molts operadors declaren valors inferiors al preu real del producte per així entrar en l’exempció de l'IVA. Aquesta és una font molt important de frau, i també posa en desigualtat de condicions entre les empreses de tercers països, ja que les importacions tenen exempció d’IVA i les empreses de la Unió Europea en què les vendes intracomunitàries no tenen excepció d’IVA.

A partir de l'1 de juliol del 2021 aquestes exempcions d’IVA desapareixen i totes les importacions de menys de 150 € hauran de fer declaracions d’IVA i si l’import és menor de 150€ s’haurà de declarar l’IVA i l’aranzel.

En aquest cas la nova directiva posa a disposició dels venedors la possibilitat de fer les declaracions en una finestreta única per les importacions: el IOSS (Import One-stop-shop).

L’IOSS és una finestreta única d’importació que simplifica la declaració i pagament de l'IVA de les vendes a distància per valor inferior a 150 €. És el venedor (empresa d’un tercer país) qui s’haurà d'establir i registrar en un país de la Unió Europea i fer les liquidacions mensuals mitjançant l’IOSS.

Per part del consumidor final es recomana que, en el moment de fer una compra mitjançant una plataforma de ecommerce, revisi que els preus que està pagant inclouen l'IVA del seu país i que la plataforma (Marketplace) està registrada en la UE i té el IOSS VAT. En aquest cas el consumidor rebrà el producte sense cap sobrepost al pagat en la compra.

Però si el consumidor final compra un producte i no inclou l’IVA, rebrà un càrrec del transportista, courrier, o operador logístic, que ha de pagar l'import i les despeses generades en la liquidació de l'import (representant duaner). Podria donar-se el cas que el cost de l'impost i de les despeses de gestió fossin superiors a l'import del producte comprat.

De ben segur que en els mesos vinents molts consumidors tindran sorpreses en les seves compres on-line.