Produir a prop del consumidor. Una tendència a valorar?

Estratègicament, moltes empreses estan començant a valorar si els fabricants i productors poden produir i vendre a prop del consumidor.

És cert que els consumidors i clients tant en format B2B i B2C estan reclamant Lead times cada cop més curts i Transit times més curts i així, eliminar el nombre més gran d’existències possible. És a dir, em serveixes allò que necessito quan ho necessito.

Una de les estratègies per aconseguir aquesta demanda del mercat és produir a prop del consumidor. En aquest cas farem la reflexió pensant en clients finals, en consumidors finals en un comerç B2C.

Per fer aquesta valoració, hauríem de tenir en compte diversos criteris. El primer és conèixer què pensen els consumidors, quines són les tendències, les xifres al respecte. És interessant veure si realment s’està consumint productes de proximitat o de km 0 i quins són els segments de mercat. 

Per altra banda podem revisar els costos logístics i mediambientals dels productes que no són de proximitat.

Alimentació de proximitat, productes de temporada

En el sector de l’alimentació, totes les estadístiques mostren que els consumidors prefereixen productes de proximitat, i associen aquests tipus de productes a productes més naturals, de més qualitat i més saludables.

És cert que hi ha una variable important que és el preu. Pels sectors de la població amb pocs ingressos i que arriben justos a final de mes, la variable del preu és important, segurament la més important i per tant els productes de proximitat baixen a una categoria inferior de preferència a l’hora de consumir. Malgrat això tenim exemples de productes de proximitat, saludables, naturals i amb bon preu. En molts pobles i ciutats hi ha els mercats i les places, A on hi ha pagesos de la zona que ofereixen els seus productes amb totes les característiques esmentades.

Potser hauríem de posar dins l’equació altres variables interessants com l'ecologia i la comoditat. En aquest sentit també hi ha cooperatives de compra o mateixos pagesos que porten els productes a casa del consumidor a preus molt raonables. 

Ara bé, si vols productes saludables, naturals o ecològics, a bon preu i portats a casa, segurament hauràs de fer un esforç i renunciar a alguna cosa, com per exemple menjar productes de temporada i no productes fora de temporada.

PRODUIR A PROP DEL CONSUMIDOR. UNA TENDÈNCIA A VALORAR?

No sé si té molt sentit menjar una carn o una fruita produïda a 12.000 km: els costos logístics i els costos mediambientals de portar aquests tipus de productes de països llunyans són molt alts. Aquesta també és una tendència molt evident, la gent cada cop adquireix consciència i comença a aplicar el sentit comú. Evidentment estem parlant del gruix de consum habitual d’aliments, no d’alguns aliments especialitzats o originals d’altres procedències.

Aquesta tendència no sols la podem veure en el sector de l'alimentació, sinó en la majoria de sectors, amb més o menys força, però és una tendència molt clara.

L'evolució tecnlògica a favor de la proximitat

Podem observar que les fabriques cada cop estan més robotitzades. Doncs bé, si una planta està robotitzada, els costos de producció s’igualen independentment de la seva situació geogràfica, i per tant ja no cal produir en països llunyans, amb el criteri de mà d’obra més barata. Les fàbriques automatitzades o robotitzades es construiran a prop del mercat, del consumidor. Així millorarem els costos logístics, ja no caldran transports internacionals, i els Lead Times es reduiran de forma substancial. 

Un altre exemple el trobem que les impressores 3D són capaces d'imprimir qualsevol producte, de forma personalitzada, amb sèries petites. Ja tenim molts exemples que empreses fabricants posiciones petites plantes d’impressió 3D a prop dels seus clients  o del consumidor final. 

Amb la covid-19 ens hem adonat que hi ha productes estratègics. La manca de subministrament d'alguns productes estratègics ha provocat parades de plantes de producció, o importants manques de subministrament de productes sanitaris, per posar alguns exemples. 

Algunes empreses de casa nostra, amb impressores 3D, han construït en dues setmanes respiradors per abastir als hospitals i així minimitzar aquest des abastiment. Aquest és un exemple molt interessant de productes de proximitat estratègics.

El mercat està cercant productes que estiguin situats més a prop, perquè les grans tendències són que no volem existències, no volem tems d'espera de subministrament (Lead Time) i volem, a poder ser, productes personalitzats. En definitiva, productes subministrats molt ràpids en les quantitats adequades i adaptats a les nostres necessitats.

Per tant, si pots utilitzar productes de proximitat, ajudaràs a desenvolupar la zona on vius, aquests productes en general contaminaran menys (logística de transport), i segurament els tindrem de forma més ràpida i amb alta qualitat.

Qui no vol això? Aquesta és la tendència. Doncs ens cal innovació i flexibilitat per aconseguir-ho.

Fem-ho possible.