Risk management i les noves formes de cobrament pagament internacionals

Risk management

 

 

En l’actualitat, estem vivint uns moments disruptius, amb molts canvis de tota classe. Per aquest motiu és un molt bon moment per fer una revisió de les nostres posicions de risc envers les formes de pagament i cobrament en les operacions internacionals i revisar si estem utilitzant els instruments adients per aquest control del risc.

Podem diferenciar entre la gestió personal i la gestió del risc empresarial. En l’àmbit personal en els últims anys i amb l’increment exponencial del comerç electrònic s’han desenvolupat moltes formes el pagament per mitjans electrònics com el pagament amb targeta, utilitzant el  contactless o inclús utilitzant el popi telèfon mòbil o el rellotge, també es pot pagar per Bizum o Paypal, entre molts altres, pero en el fons de tot plegat, en la majoria  d’empreses que venen per comerç electrònic com per exemple Amazon,  la tecnologia que s’utilitza, són les comptes Scrow, normalment mitjançant Smarts Contracts i utilitzant com a base la tecnologia Blockchain.

Evidentment la forma de pagament i cobrament en l’àmbit empresarial depèn de les garanties i prestigi de les empreses compradores. Si una empresa treballa per Inditex i li paguen a 60 dies per transferència, normalment el 99% de les empreses acceptarien. Però si es treballa per una empresa xinesa, de recent constitució, que gairebé no coneix ningú i que no té actius, s’hauria d’anar amb molt en compte i treballar amb un L/C o garanties a primer requeriment, inclús millor un prepagament. Una bona anàlisi del Risk management de la situació ens ajudarà a decidir la forma de cobrament o pagament.

És també cert que a millor cobertura, més cost. Una assegurança comercial tipus CESCE, o un crèdit documentari(L/C) són molt més cars que una simple transferència Swift.

Normalment en una negociació sobre el mitjà de cobrament pagament hi ha moltes variables que entren en joc, algunes a tenir en compte són:

 • Finançament de les operacions tant pel venedor com pel comprador.
 • Garanties que la mercaderia és exactament la que s’ha demanat, tant en qualitats, quantitats  com en terminis de lliurament.
 • Garanties d’obtenció de tots els documents necessaris per fer els despatxos d’importació o per poder demostrar el lliurament de la mercaderia al comprador.

En definitiva es tracta de ser justos entre les dues parts, i garantir l’acompliment de les obligacions de les dues partes, tant del comparador, com del venedor.

Una bona eina, poc utilitzada en transaccions B2B però molt comuns  en les transaccions  B2C són els Comptes Scrow. Aquests comptes  són desconeguts per la majoria de les empreses, però sens dubte són una de les formes de cobrament i pagament amb més futur.

L’operativa d’un compte scrow és la següent.

Compte escrow

 

 1. Comprador i venedor signen un contracte de compravenda internacional. Aquest contracte pot ser un Smart Contract. S'acorda que el pagament es realitzarà quan es compleixin les condicions establertes en el contracte. En aquest cas el pagament es realitzarà 5 dies després del lliurament de la mercaderia al comprador, de manera que el comprador pugui revisar la mercaderia. Si no hi ha cap denuncia, en 5 dies, el compte de Scrow pagarà l'import de l'operació. El compte Scrow congela el valor de l’operació en un compte intermedi, on el comprador diposita els diners un cop acceptada la comanda i així perd el control dels diners. El venedor no podrà accedir als diners fins que s'hagin complert els termes establerts en el contracte, en aquest cas en el Smart Contract. El compte scrow pot ser d'un intermediari, podria ser d'una entitat financera, d’un intermediari com Amazon en B2C, d'una empresa de qualitat  com SGS, o d'una Cambra de Comerç, entre molts altres.
 2. El comprador ordena al venedor, una vegada que la comanda és acceptada pel venedor, el pagament que es fa a un compte scrow. El pagament s'ha de fer abans de l'enviament de la mercaderia, encara que no ha de ser immediat a la comanda.
 3. El comprador ingressa el valor en un compte scrow dins del termini acordat, però sempre abans de l'enviament de la mercaderia. Si el lliurament és immediat, ja que la mercaderia està en estoc, el pagament és amb l'acceptació de la comanda. Si el producte encara ha de ser fabricat, el pagament es realitza quan s'acordi en el contracte. Podria ser un 30% amb l'ordre i el 70% abans de l'enviament de la mercaderia.
 4. El venedor lliura la mercaderia al client. El lliurament és indispensable perquè el venedor tingui dret al cobrament. Hem de tenir en compte que els Incoterms 2020 són els que regulen el lliurament de les mercaderies. Els Incoterms de la família Fs es lliuren en un punt o lloc d'origen, i els Incoterms de la família Cs i Ds es lliuren en un punt o en una destinació.
 5. El compte scrow fa el pagament, només quan es compleix el contracte de compravenda. En aquest exemple, la condició era que calia revisar la mercaderia en cinc dies un cop lliurada la mercaderia. Les condicions poden ser moltes, lliurament dels documents necessaris per al despatx de duanes d’importació, o el lliurament del B/L, informe d'un certificador de qualitat, entre altres. El comprador realitza el pagament abans de rebre la mercaderia, però el venedor no cobra fins que ha complert amb l'acord amb el comprador. Normalment el lliurament de la mercaderia en bon estat  i dins dels terminis acordats.
  Els intermediaris que controlen el compte scrow han de ser de confiança per ambdues parts o de primer ordre internacionalment.   
 6. El venedor després de complir les seves obligacions rep el pagament en el compte bancari acordat. Amb el pagament l'operació està tancada. Hi ha un element clau en les operacions de compravenda internacional, és el finançament de les operacions. En aquest cas cadascuna de les parts, pot sol·licitar finançament a les respectives entitats bancàries. El comprador pot demanar finançament per pagar amb la comanda, i el venedor pot utilitzar el Smart Contract com a pre finançament per comprar les matèries primeres necessàries per a la fabricació i lliurament de la mercaderia.

Bé, cal reflexionar i prendre decisions. Els temps canvien i nosaltres possiblement també hem de canviar les nostres formes de pagament cobrament internacional. Formes segures i més econòmiques. Avalua el teu Risk management en temes financers.