ANUGA 2021 - FINE FOOD

INSCRIPCIONS TANCADES

PERSONA DE CONTACTE

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Maria Camino
E-mail:
maria.camino@gencat.cat

Susanna Barquín
E-mail: sbarquin@gencat.cat

Telèfon: 93 552 48 20

Comparteix aquesta informació

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira ANUGA 2021 que se celebrarà a Colònia (Alemanya) del 9 al 13 d'octubre de 2021.

De periodicitat biennal, és la fira internacional més gran dedicada a l'alimentació i begudes.

 

DADES DE LA FIRA

ANUGA és la fira internacional dedicada al sector d'alimentació i begudes de periodicitat biennal, de les més rellevants pel sector agroalimentari i està dirigida a un públic exclusivament professional que cerca noves tendències de mercat, nous productes, nous proveïdors.

Els salons previstos en aquesta edició són els següents:

 • Fine Food
 • Drinks
 • Chilled & Fresh Food
 • Meat
 • Frozen Food
 • Dairy
 • Bread & Bakery
 • Hot Beverages
 • Organic
 • Culinary Concepts

Prodeca té prevista l'organització d'un pavelló de Catalunya als salons Fine Food, Meat i Organic.

Per a més informació sobre la fira Anuga, podeu consultar:
www.anuga.com

 

ORGANITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ D'EMPRESES

Prodeca posa a disposició de les empreses catalanes un espai d'exposició sota la marca "Catalonia, where food is culture", amb l'objectiu de contribuir a la promoció comercial d'aquest sector.

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

ESTAND INDIVIDUAL

La participació es preveu amb estand individual de 12 m2, amb els següents elements:

 • Taula i 4 cadires
 • Mostrador i tamboret
 • Moble expositor
 • Grafisme individual: nom, logotip d'empresa i imatge de producte
 • Magatzem individual

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari, nevera expositora o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, també necessitarà l'acord de Prodeca i haurà d'assumir-ne el cost.

Totes les empreses estaran incloses en el catàleg de fira.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

Les empreses que vulguin contractar un estand doble hauran de fer-ho notar en la sol·licitud de participació; no obstant, no es pot garantir que la totalitat de peticions es pugui atendre per raons de disponibilitat d'espai. El criteri a aplicar serà el general de Prodeca, per ordre d'arribada d'inscripcions.

La ubicació d'empreses dins del pavelló s'assignarà per sorteig públic.

 

TRANSPORT DE MOSTRES

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres, per a ús exclusiu d'exposició a la fira, fins a un màxim d'1 m3 per empresa, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.

No hi haurà transport de tornada.

En cas que un expositor hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver.

En cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i les despeses aniran a càrrec de l'expositor.

Si una empresa realitza diferents enviaments a causa de diferents temperatures (convencional, refrigerat, congelat), Prodeca assumirà el cost de transport fins al màxim d'1 m3 de l'enviament del producte principal a exposar. L'empresa de transport facturarà la resta del cost de transport a l'expositor amb el mínim a facturar d'1 m3 per a cada enviament complementari, d'acord amb del preu contractat per Prodeca al transportista de referència.

Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat.

 

COST DE PARTICIPACIÓ

 • Estand individual 5.700€ + 21% IVA

Les empreses que vulguin optar a espai-cantonada, podran fer-ho amb un cost addicional de 300€. En cas que les peticions superin les cantonades disponibles, es realitzarà un sorteig per a assignar-les.

Les empreses que sol·licitin espai doble només podran optar a una cantonada.

 

TERMINI D'ADMISSIÓ D'INSCRIPCIONS I PAGAMENTS

 • Data límit d'admissió de sol·licituds: 1 de maig de 2021
 • Drets d'inscripció: 1.815€ (1.500€+21%IVA)

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat els drets d'inscripció.

L'import restant s'abonarà abans del 14 de juny de 2021.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als oferts, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds.

Inscripcions obertes fins l'1 de maig INSCRIPCIONS TANCADES Afegeix la data al teu calendari