BIOFACH 2022

INSCRIPCIONS TANCADES

PERSONA DE CONTACTE:

Per a inscripcions o qualsevol aclariment respecte de la participació en aquesta fira, podeu enviar un mail a:

Maria Camino
maria.camino@gencat.cat
Telèfon: 671 739 040

Comparteix aquesta informació

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a través de PRODECA, organitza la participació agrupada d'empreses a la Fira BIOFACH 2022, que se celebra a Nuremberg del 26 al 29 de juliol del 2022.

 

DADES DE LA FIRA

Biofach és la fira més important d'Europa dedicada exclusivament a la producció ecològica. A l'edició del 2020, va comptar amb 2.983 expositors i més de 51.000 visitants. L’edició de 2021, va ser suspesa en el seu format presencial, degut a la pandèmia ocasionada per la covid-19.

De caràcter anual, Biofach, en la seva 32ena edició no només és un aparador pels productes ecològics, sinó que també un fòrum interessant per aportar alternatives al model agroindustrial actual.

Per a poder participar-hi. tots els expositors han de superar els estrictes criteris d'admissió exigits pel certamen, de manera que la participació en el saló ja representa per a empreses i productes un segell de distinció i qualitat.

 

EL SECTOR AGROALIMENTARI ECOLÒGIC

 • Amb un volum de negoci superior als 800 milions d’euros el 2020 Catalunya és líder a l’Estat espanyol en indústria transformadora i comercialitzadora de producció agroalimentària ecològica. De fet, segons les dades i els resultats del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) s’identifica una tendència positiva en els darrers anys, amb un creixement d’un 15,83% de les facturacions de productes agraris ecològics l’any 2019 (darrer exercici econòmic comptabilitzat) respecte de l’any anterior.
 • Europa, en el seu conjunt, és el segon mercat més gran de productes ecològics, després d'Amèrica del Nord.
 • Els Estats Units és el principal mercat, amb 15.400 milions d'euros, seguit d'Alemanya (4.200 M€), França (3.200 M€) i Xina (3.100 M€).
 • Europa va registrar 14,6 milions d'hectàrees ecològiques al 2017, un 7,6% ,més que l'any anterior, i un increment en operadors de quasi un 7% i situant-se pràcticament en els 400.000.
 • El consumidor europeu destina 47 euros per persona l'any en aliments ecològics, més del doble que fa 10 anys. Suïssa registra el major consum per càpita (288 euros).
 • Pel que fa a Catalunya, amb un total de 3.859 operadors ecològics al 2018, segueix sent líder a l'Estat en numero d'Elaboradores/Transformadores i de comercialitzadors.

 

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un estand d'aproximadament 12m2, amb magatzem, taula, cadires, taulell-mostrador i tamboret, i una superfície d'exposició de producte (prestatgeria o vitrina segons disseny final), a més del grafisme (logo i imatge d'empresa).

Tota empresa participants estarà inclosa en el catàleg de fira. Es disposarà de punt d'aigua i autoservei de cafès d'ús comú.

En cas de necessitar frigorífic, Prodeca facilitarà el contacte del proveïdor i es farà càrrec del cost de connexió i despesa elèctrica. L'empresa expositora assumirà el cost del lloguer de l'aparell.

En cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, Prodeca li facilitarà un llistat de preus i l'empresa expositora haurà d'assumir-ne el cost.

En cas d'optar a un espai doble, es duplicaran els elements de mobiliari.

En cas de compartir un espai individual es compartiran tots els elements de l'estand, tant els de mobiliari com l'espai d'imatges.

 

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Per raons de limitació d'espai, les empreses podran contractar un espai individual. En cas de que estigueu interessats en més espai, si us plau, feu la petició i la valorarem en funció de l'espai disponibles.

 • Cost per empresa espai individual: 4.300€ + 21% IVA

El cost en cas de rebre més espai, es calcularà proporcionalment al metratge final assignat.

Es respectarà estrictament la data d'inscripció.

Les empreses que vulguin optar espai-cantonada podran fer-ho assumint un cost addicional de 300€ + IVA, segons disponibilitat. En cas d'haver-hi més peticions que espais-cantonada disponibles es realitzarà un sorteig per assignar-los.

 

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL.LICITUDS

 • Drets d'inscripció: 1.300 € + 21% IVA = 1.573€
 • Data límit d'admissió de sol·licituds: 15 de setembre de 2021 à PRORROGAT fins el 25 de febrer de 2022

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 30 d'octubre de 2020.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als oferts, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds.

Per participar en aquesta fira és imprescindible tenir la certificació ecològica de tots els productes que es vulguin exposar. En cas contrari, no s'acceptarà la inscripció.

 

TRANSPORT DE LES MOSTRES

 • Prodeca assignarà una empresa per al transport i assumirà el cost de transport d'anada de mostres per a l'ús exclusiu d'exposició a la fira, fins al màxim d'1 m3 per empresa/estand, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.
 • Cas que un expositors hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència.
 • No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver, que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora.
 • Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat amb les instruccions corresponents.
 • Si l'empresa expositora decideix contractar una altra empresa de transport, Prodeca no assumirà el seu cost, no tindrà cap responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal, tasca que haurà d'assumir en tots els casos l'empresa contractant.
 • En cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor.
 • Les empreses hauran de ser presents el dia de muntatge, a partir de les 12:00 h i fins les 17:00 h, per fer la recepció del seu producte.

Inscripcions prorrogades fins el 25 de febrer INSCRIPCIONS TANCADES Afegeix la data al teu calendari