BIOFACH 2023

INSCRIPCIONS OBERTES. INSCRIU-T'HI!

PERSONA DE CONTACTE:

Per a inscripcions o qualsevol aclariment respecte de la participació en aquesta fira, podeu enviar un mail a:

Maria Camino
maria.camino@gencat.cat

Maria Pla
mariapla@gencat.cat

Comparteix aquesta informació

PRODECA- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, organitza la participació agrupada d'empreses a la Fira BIOFACH 2023, que se celebrarà a Nüremberg del 14 al 17 de febrer del 2023.

 

DADES DE LA FIRA

Biofach és la fira més important d'Europa dedicada exclusivament a la producció ecològica. A l'edició del 2020, va comptar amb 3.448 expositors i 47.561 visitants. Actualment, encara no es disposen dades de l'edició de 2022. 

De caràcter anual, Biofach, en la seva 33ena edició, no només és un aparador pels productes ecològics, sinó que també un fòrum interessant per aportar alternatives al model agroindustrial actual.

Per a poder participar-hi, tots els expositors han de superar els estrictes criteris d'admissió exigits pel certamen, de manera que la participació en el saló ja representa per a empreses i productes un segell de distinció i qualitat.

 

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un estand d'aproximadament 12m2. L'espai individual comptarà amb magatzem, una taula, quatre cadires, taulell-mostrador i un tamboret, i una superfície d'exposició de producte (prestatgeria o vitrina segons disseny final), a més del grafisme per a cada empresa (logo i imatge d'empresa de mínim 1 m2).

Tota empresa participant estarà inclosa en el catàleg de fira.

El pavelló de Prodeca disposarà d'un punt d'aigua i d'autoservei de cafès d'ús comú.

En cas de necessitar frigorífic, Prodeca facilitarà el contacte d'un proveïdor. L'empresa expositora s'haurà de fer càrrec del cost del lloguer de l'aparell, i Prodeca es farà càrrec del cost de connexió i despesa elèctrica.

En cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, Prodeca li facilitarà un llistat de mobiliari extra i preus fixats per l'empresa adjudicatària del concurs. L'empresa expositora haurà d'assumir el cost dels elements contractats.

En cas d'optar a un espai doble, es duplicaran els elements de mobiliari.

En cas de compartir un espai individual es compartiran tots els elements de l'estand, tant els de mobiliari com les imatges.

 

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Per raons de limitació d'espai, les empreses podran contractar un espai individual. En cas que una empresa estigui interessada en més espai, podrà fer la petició i Prodeca la valorarà en funció de l'espai disponible un cop tancada la convocatòria.

  • Cost per empresa espai individual: 4.500 € +21% IVA
  • Cost per empresa espai doble: 9.000 € +21% IVA

Les empreses que vulguin optar espai-cantonada podran fer-ho assumint un cost addicional de 300€ + IVA. En cas d'haver-hi més peticions que espais-cantonada disponibles es realitzarà un sorteig per assignar-los.

Per al disseny i muntatge del pavelló de Catalunya, Prodeca realitza una licitació pública. Les empreses participants a la fira hauran de respectar els terminis indicats per Prodeca pel que fa a l'organització de l'esdeveniment: inscripció a catàleg, enviament de grafismes, gestió del transport de mostres, etc. En cas que una empresa no compleixi amb els terminis, és possible que hagi de fer-se càrrec del sobre cost que aquest retard pugui ocasionar.

 

TERMINI D'ADMISSIÓ D'INSCRIPCIONS I PAGAMENTS

  • Drets d'inscripció: 1.300 € + 21% IVA = 1.573 €
  • Data límit d'admissió de sol·licituds 16 de setembre de 2022.

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat els drets d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 16 de desembre de 2022.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als oferts, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds.

Per participar en aquesta fira es imprescindible tenir la certificació ecològica de tots els productes que es vulguin exposar. En cas contrari, no s'acceptarà la inscripció.
 

 

TRANSPORT DE MOSTRES

Prodeca assignarà una empresa per al transport i assumirà el cost del transport d'anada de mostres per a l'ús exclusiu d'exposició a la fira, fins al màxim d'1 m3 per empresa/estand i fins a un màxim de 150 €, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.

En cas que un expositors enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver, que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora.

Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat amb les instruccions corresponents.

Si l'empresa expositora decideix contractar una altra empresa de transport, Prodeca no assumirà el seu cost, i no tindrà cap responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal, tasca que haurà d'assumir en tots els casos l'empresa expositora.

En cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor.

 

EL SECTOR AGROALIMENTARI ECOLÒGIC

Catalunya és líder a l'Estat espanyol en indústria transformadora i comercialitzadora de producció agroalimentària ecològica. 

De fet, segons les dades i els resultats del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) s'identifica una tendència positiva en els darrers anys, amb un creixement d'un  11% d'operadors inscrits i un 5% de superfície.

Europa, en el seu conjunt, és el segon mercat més gran de productes ecològics, després d'Amèrica del Nord.

Els Estats Units és el principal mercat, seguit d'Alemanya, França i Xina, respectivament.

Europa va registrar 17 milions d'hectàrees ecològiques al 2020.

El consumidor europeu destina més del doble de recursos que fa 10 anys en productes ecològics. Suïssa registra el major consum per càpita (418€).

Pel que fa a Catalunya, amb un total de 4.994 operadors ecològics al 2021, segueix sent líder a l'Estat en numero d'Elaboradores/Transformadores i de comercialitzadors.

Inscripcions prorrogades fins el 16 de setembre INSCRIU-T'HI Afegeix la data al teu calendari