FRUIT LOGISTICA 2022

INSCRIPCIONS TANCADES

Persona de contacte

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Rosalba Arrufat
rarrufat@gencat.cat
Tel.: 93 552 48 20/ 675 78 32 96

Comparteix aquesta informació

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira FRUIT LOGISTICA que se celebrarà a Berlin del 5 al 7 d'abril de 2022

De periodicitat anual, és el saló internacional monogràfic dedicat al màrqueting de fruites i hortalisses, considerat com un dels esdeveniments més importants del sector a Europa.

 

DADES DE LA FIRA

Fruit Logística, certamen de periodicitat anual, és el saló internacional monogràfic dedicat al màrqueting de fruites i hortalisses, considerat com un dels esdeveniments més importants del sector a Europa.

És un punt de trobada per a la indústria hortofructícola, i concentra tota la cadena de subministrament en un sol esdeveniment, proporcionant una visió global del mercat, nous productes i tecnologies, i oferint als seus expositors la situació ideal per al màrqueting dels seus productes, permetent establir relacions comercials.

Dades de l'edició anterior del 2020:

 • Superfície d'exposició: 142.578 m2
 • Expositors: 3.334 de 91 països 
 • Visitants professionals: 72.704 de 135 països (85 % estrangers)

Perfil del visitant professional:

 • Importadors
 • Majoristes
 • Minoristes
 • Mercats centrals
 • Productors
 • Exportadors
 • Logística
 • Solucions d'empaquetatge
 • Tractament de residus
 • Institucions
 • Associacions

Per a més informació, podeu consultar www.fruitlogistica.com/es

 

DADES DEL MERCAT

Alemanya continua sent el principal país de destí de la fruita de pinyol catalana (seguit de lluny per França i Itàlia), amb una importació de 64.423 tones de nectarina i 56.925 tones de préssec. Aquest mercat també és el principal destí de les exportacions de cítrics que al 2019 van assolir els 46.156 tones. En quant a les exportacions de pera i poma és el 5è i 12è mercat de destí en volum, respectivament, amb 6.989 tones i 2.115 tones.

El mercat alemany ha consumit al 2019 més de 4,3 milions de tones de fruita, (21,61% en pomes, 14,20% en cítrics, 5,14% en préssecs i nectarines i 3,27% en peres), representant més del 13,43% del consum de la Unió Europea i amb una previsió de creixement en volum del 6,5% en els propers 5 anys; xifra destacable per un mercat tan madur i que actualment és el 9è major consumidor mundial en poma, el 15è en pera, el 8è en préssecs i nectarines i el 20è en cítrics. (Font: a partir de dades d'Euromonitor International Ltd.)

 

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Sota el paraigües de Catalunya, cada empresa disposarà d'un espai propi amb magatzem, una taula, cadires, taulell i moble expositor.

 1. La senyalització i retolació de les empreses serà uniforme per a tot l'estand. A cada expositor se li posarà el logotip, nom de l'empresa i imatge del seu producte.
 2. En el seu espai, l'empresa podrà utilitzar el seu logotip i material promocional, sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand
 3. En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari, disseny o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost
 4. Congeladors i neveres expositores aniran a càrrec de les empreses
 5. L'empresa estarà inclosa en el catàleg oficial de fira
 6. Es disposarà d'un espai Business Center amb ordinadors amb connexió a Internet, impressora, fotocopiadora i escàner
 7. El personal de Prodeca destinat a l'organització donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira 

 

COST DE PARTICIPACIÓ

 • Cost per empresa espai individual: 5.150 € + 21% IVA
 • Cost per empresa espai doble: 10.300 € + 21% IVA
 • Cost per empresa taula reunions: 900+21% IVA

Es respectarà estrictament la data d'inscripció.

En el cas que alguna empresa necessiti més espai, podeu sol·licitar-lo.

Les empreses que vulguin optar a espai-cantonada, podran fer-ho amb un cost addicional de 300€.

S'acceptaran peticions segons disponibilitat, i es realitzarà un sorteig per a assignar-les. Les empreses que sol·licitin espai doble o superior, només podran optar a una cantonada.

 

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL.LICITUDS

 • Data límit d'admissió de sol·licituds: 30 d'octubre de 2021.
 • Dret d'inscripció: 2.000 € + 21% IVA = 2.420€

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 3 de gener de 2022.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret a valorar les raons presentades per l'empresa per a anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat. Prodeca no serà responsable dels possibles d'anys i perjudicis que l'esmentada anul·lació pogués ocasionar a les empreses.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

 

TRANSPORT DE MOSTRES

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada des del magatzem del transportista fins al recinte firal amb el màxim d'1 m3 per estand. 

Cas que un expositor hi enviï més mercaderia,  l'empresa de transport  li facturarà la diferència directament, l'import de la qual es calcularà en base del preu acordat entre Prodeca i el transportista en funció del tipus de transport.

Inscripcions obertes fins el 30 d'octubre INSCRIPCIONS TANCADES Afegeix la data al teu calendari