GULFOOD 2022

INSCRIPCIONS TANCADES

PERSONA DE CONTACTE

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Susanna Barquín
sbarquin@gencat.cat
Tel. (+34) 607 073 116

Cristina Ciurana
cciurana@gencat.cat
Tel. 93 552 48 20

Comparteix aquesta informació

Prodeca organitza la participació d'empreses catalanes del sector agroalimentari a la fira GULFOOD 2022, sota el lema Catalonia where food is culture.

Aquesta fira tindrà lloc els dies 13 a 17 de febrer de 2022 a Dubai (Emirats Àrabs).

 

DADES DE LA FIRA

27ena edició de la més gran exposició anual d'empreses d'aliments i begudes no alcohòliques del món, que es reuneixen durant 5 dies a Dubai (Dubai World Trade Center - DWTC), eix del comerç internacional.

Es tracta d'una fira estratègica per a les empreses d'alimentació que vulguin establir contactes comercials a la zona d'Orient Mitjà, Àsia i Àfrica oriental.

Gulfood convoca 5 mil expositors de més de 180 països, en una superfície de 120 mil metres quadrats d'exposició. En l'edició 2020, es van registrar 92.909 visitants professionals de 186 països. En el perfil dels visitants, destaquen els importadors, distribuïdors i majoristes, seguits dels professionals del food service i hospitality, retail i institucions.

En aquesta fira, no està permesa l'exposició de productes alcohòlics ni derivats del porcí.

 

ORGANITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ D'EMPRESES

Prodeca posa a disposició de les empreses catalanes un espai d'exposició sota la marca Catalonia, where food is culture, amb l'objectiu de contribuir a la promoció comercial d'aquest sector.

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

 1. ESTAND INDIVIDUAL
  La participació es preveu amb estand individual de 9 m2, amb magatzem, taula, cadires, taulell-mostrador i prestatgeria o vitrina (segons disseny final) per a exposició de producte.
  Les empreses que vulguin contractar un estand doble hauran de fer-ho notar en la sol·licitud de participació; no obstant, no es pot garantir que la totalitat de peticions es pugui atendre per raons de disponibilitat d'espai. El criteri a aplicar serà el general de Prodeca, per ordre d'arribada d'inscripcions.
   
 2. ESTAND AGRUPAT
  Es preveu la participació en espais de 4m2 per empresa, amb magatzem compartit, taula, cadires, taulell-mostrador i prestatgeria per a exposició de productes.
   
 3. ESTAND AGRUPAT VIA STREAMING
  Aquelles empreses que ho desitgin hi podran participar atenent l'estand via streaming. El personal de Prodeca destinat a la fira oferirà suport en les gestions de connexió i facilitació de trobades online amb els compradors visitants. Es preveu la participació en espais de 4m2 per empresa, amb magatzem compartit, taula, cadires i prestatgeria per a exposició de productes, i una pantalla per on connectar els visitants amb la persona representant de l'empresa via streaming. En aquesta modalitat, l'empresa es compromet a destinar una persona representant a atendre la connexió via streaming durant tot l'horari de la fira, tant al recinte firal com a la seu de l'empresa.
  Prodeca lliurarà els estands amb una decoració bàsica, harmonitzada per a totes les tipologies d'estand. En la modalitat 1, estand invididual, les empreses expositores, si ho creuen convenient, podran adaptar el seu estand sempre i quan ho comuniquin prèviament a Prodeca i n'assumeixin el cost.
  Si l'empresa expositora opta per l'adaptació del seu estand, en qualsevol cas, aquesta no podrà afectar els elements gràfics bàsics d'identificació (identificació gràfica de l'empresa, imatge de Catalunya).

En la modalitat d'estand agrupat, l'empresa expositora no podrà aplicar adaptacions.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost.

Totes les empreses seran incloses en el catàleg de fira.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

 

PREU DE PARTICIPACIÓ

 • Preu per estand de 9m2: 4.900€ + 21% IVA
 • Preu per estand de 4m2: 3.100€ + 21% IVA
 • Preu per estand de 4m2 via streaming: 3.100€ + 21% IVA

 

ADMISSIÓ D'INSCRIPCIONS

 • Drets d'inscripció: 1.300 € + 21% IVA
 • Termini d'admissió de sol·licituds: 30 de setembre de 2021

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat els drets d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 15 de desembre de 2021.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada d'inscripcions.

 

TRANSPORT DE MOSTRES

Prodeca assignarà una empresa per al transport de mostres. Tot i això, l'expositor pot contractar els serveis d'una altra empresa de transports.

Si l'empresa expositora decideix contractar un altre servei de transport, Prodeca no assumirà cap responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal, tasca que haurà d'assumir en tots els casos l'empresa contractant.

 1. ESTAND INDIVIDUAL 9m2
  Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a ús exclusiu d'exposició a la fira fins a un màxim d'1m3 per empresa, i fins a un màxim de 130€ per empresa en transport marítim, i 350 € per empresa en transport aeri, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal. En cas que l'empresa expositora hagi contractat els serveis a una empresa diferent a l'assignada, aquesta empresa haurà de presentar a Prodeca una factura per l'import corresponent al transport de mostres, fins als imports màxims esmentats, acompanyada del resum detallat del servei de transport realitzat.
   
 2. ESTAND AGRUPAT 4m2
  Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a ús exclusiu d'exposició a la fira fins a un màxim d'0,5m3 per empresa, i fins a un màxim de 65€ per empresa en transport marítim, i 175€ per empresa en transport aeri, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal. En cas que l'empresa expositora hagi contractat els serveis a una empresa diferent a l'assignada, aquesta empresa haurà de presentar a Prodeca una factura per l'import corresponent al transport de mostres, fins als imports màxims esmentats, acompanyada del resum detallat del servei de transport realitzat.

Cas que un expositor hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència. No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver, que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora. Cas que una empresa necessiti algun servei de tranport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor. Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat amb les instruccions corresponents.

Inscripcions obertes fins el 30 de setembre INSCRIPCIONS TANCADES Afegeix la data al teu calendari