Articles de coneixement

Sovint sorgeixen dubtes en el procés d’internacionalització. Per aquest motiu, Prodeca posa a disposició del sector agroalimentari càpsules de coneixement elaborades per experts en diferents àrees, com el comerç internacional, finances, màrqueting firal, comunicació, entre d’altres.

22.04.22

Glocal Food: de tendència a motor de compra

En la majoria de sectors la globalització està canviant la manera com ens informem i com comprem. I en l'alimentació, com més propera, millor. Les marques petites i properes, en general, creixen més que les que depenen de grans corporacions. La proximitat és important però no ho és tot.

La nova normativa europea sobre l'IVA (2ªpart)

03.06.21

La nova normativa europea sobre l'IVA (2ªpart)

La reforma de la directiva de la UE té com a objectiu reduir el frau que es produeix en la recaptació de l'IVA que s’estima que és de 50.000 milions d’euros anuals, i també seguir treballant per reduir el blanqueig de capitals.

La nova normativa europea sobre l'IVA (1ª part)

15.05.21

La nova normativa europea sobre l'IVA (1ª part)

El pròxim 1 de juliol del 2021 entra en vigor la nova normativa sobre l'IVA, concretament la que afecta les vendes a distància entre diferents països de la UE i també a les importacions de productes B2C de menys de 22 €. 

La transmissió de la propietat de la mercaderia en les vendes internacionals

01.03.21

La transmissió de la propietat de la mercaderia en les vendes internacionals

En moltes ocasions, si ens preguntem, en quin moment es transmet la propietat de la mercaderia en una venda internacional, podríem pensar que en el moment que he cobrat l'import de la factura o al realitzar la factura o l’albarà, amb l'obtenció del certificat d’origen o del coneixement d’embarcament (BL), quan la mercaderia surt de les meves instal·lacions o es lliura la mercaderia al comprador o amb l'Incoterm.

El CMR. Claus d’ús pels venedors

18.02.21

El CMR. Claus d’ús pels venedors

El conveni CMR és el que regula el transport internacional de mercaderies per carretera. A més a més d’un conveni internacional, també és un contracte de transport. Regula les condicions de transport i les obligacions de totes les parts: venedor, comprador i del transportista. En aquest escrit revisarem les principals obligacions del venedor i variables a tenir en compte per assegurar i minimitzar els possibles riscos que pot tenir el venedor en l’ús d’aquest conveni, contracte i document de transport.

Costos logístics en el transport marítim. Estalvi de costos

13.01.21

Costos logístics en el transport marítim. Estalvi de costos

Què hem de tenir en compte per estalviar costos en el transport marítim de mercaderies? Quines són les variables que hem de considerar a l’hora de controlar els costos en la cadena de subministrament del transport en operacions internacionals?

 

Produir a prop del consumidor. Una tendència a valorar?

11.01.21

Produir a prop del consumidor. Una tendència a valorar?

Article que reflexiona sobre la necessitat de produir a prop del consumidor com a decisió estratègica de les empreses. Apunta el fet que els consumidors o clients tant en format B2B i B2C estan reclamant Lead times i Transit times cada vegada més curts i l’impacte que té això en el consum i la comercialització.

Quick Fixes. El nou reglament de la U.E. per obtenir la prova de transport de les mercaderies entre dos Estats Membres.

06.10.20

Quick Fixes. El nou reglament de la U.E. per obtenir la prova de transport de les mercaderies entre dos Estats Membres.

Fins l’any 2020 una Directiva de la Unió Europea regulava la prova de transport entre dos Estats Membres. Segons aquesta, cada país dictava els documents necessaris per poder demostrar que la mercaderia havia viatjat entre ambdós territoris. Aquests documents no coincidien entre els països i, per tant, hi havia una gran desorientació en la matèria. Per regular aquesta situació, la UE ha dictat un nou reglament amb les anomenades Quick Fixes (solucions ràpides) com protagonistes, que estableix que els documents que formaran la prova de transport han de ser independents de les dues parts, comprador o venedor. 

Com adaptar la llei d’estiba a les mercaderies de les empreses del sector de l’alimentació.

06.10.20

Com adaptar la llei d’estiba a les mercaderies de les empreses del sector de l’alimentació.

El 2018 va entrar en vigor el Reial Decret 563/2017 que regula l’estiba i el trincatge de les mercaderies i que afecta el transport nacional per carretera així com  al transport internacional en el tram que es realitza dins l’Estat espanyol. El sector agroalimentari és especialment sensible a aquest decret,doncs treballa sovint amb productes peribles, refrigerats i congelats.